Välkommen till Örjansgården Agni

Agni är en förening som vill främja ömsesidig förståelse och solidaritet mellan människor i olika delar av världen.

Agni drivs av en kärna av aktiva personer i och omkring Uppsala men har ett tusental stödjare runt om i landet. Genom vår småskalighet och våra direktkontakter med mottagarna vet vi att vårt bidrag gör skillnad.

Vi välkomnar alla som vill hjälpa oss, i stort eller smått.

Detta gör Agni

Tack vare donationer och ideelllt arbete kan vi stödja utbildnings- och kontaktverksamhet på olika platser i världen. Bland våra projekt finns både sjukvård, utbildning och förebyggande hälsoprojekt.

Läs gärna mer om våra projekt.

Vår historia

Agni har sina rötter i 20-talets Tyskland. På grund av nazisternas övertagande fick föreningen och dess grundare flytta till Sverige.

På 40-talet startade Agni internationella sommarkurser där ungdomar från olika delar av världen träffades, samtalade och arbetade.

Hjälpverksamheten riktades i början till fattiga områden runt om i Europa. På 80-talet kanaliserade SIDA omfattande insatser till Latinamerika via vår lilla förening.

Läs mer om vår spännande historia.