Våra projekt

Aktuella projekt

Agni har ett mångårigt samarbete med Clinica Maxeña i Guatemala samt byn Pasac. I Armenien arbetar vi tillsammans med ett kvinnokooperativ i Ditavan. Vi arbetar även aktivt på hemmaplan med stöd till människor på flykt och då tillsammans med Nyby Vision.

Avslutade projekt

Agni har under några år stött ett dagcenter för äldre i Gjirokaster i Albaninen, i samarbete med Fadderfriends. Vi har även projekt i Angola, med utbildning kring Malaria och ett skolbygge. Genom åren har Agni stött ett oräkneligt antal stora och små projekt. Du kan hitta mer information om det i våra tidningar, samt i Folkrörelsearkivet, där ett urval av våra handlingar är arkiverade.