Så här kan du stödja vårt arbete

Vi behöver hjälp med:

  • föreningens hemsida och facebook sida.
  • långsiktig kontakt med våra befintliga projekt och med att utveckla nya.

Du kan också stödja Agni ekonomiskt genom att sätta in ett belopp, litet eller stort, på bankgiro 803-9125 samt Swish 1230 560 441.

Om du anger ditt namn och adress, på talongen eller till Kristina Nyström (kristina.nystrom@agniuppsala.se) så får du också vår lilla tidning som utkommer med ungefär ett till två nummer per år.