Årsmöte

Välkomna till Örjansgården Agnis årsmöte 2022

Agni är en förening som vill främja ömsesidig förståelse och solidaritet mellan människor i olika delar av världen.

Agni drivs av en kärna av aktiva personer i och omkring Uppsala men har ett tusental stödjare runt om i landet.

Välkomna till årsmötet tisdagen den 1 juni

Plats: Digitalt via Skype, efter anmälan skickas länk till mötet.
Tid: kl 20:15
Meddela Håkan Jansson eller Kristina Nyström om ni kommer, o.s.a. 25/5

Håkan Jansson

Tel: 0702669931
E-post: hakan.jansson@agniuppsala.se

Kristina Nyström

E-post: kristina.nystrom@agniuppsala.se