Årsmöte

Välkomna till Örjansgården Agnis årsmöte 2023

Agni är en förening som vill främja ömsesidig förståelse och solidaritet mellan människor i olika delar av världen.

Agni drivs av en kärna av aktiva personer i och omkring Uppsala men har ett tusental stödjare runt om i landet.

Välkomna till årsmötet tisdagen den 25 april

Plats: Nyby Visions lokaler, ingång Odensgatan 8.

Digitalt via Skype, efter anmälan skickas länk till mötet.
Tid: kl 18:00
Meddela Håkan Jansson eller Kristina Nyström om ni kommer, o.s.a. 21/5

Håkan Jansson

Tel: 0702669931
E-post: hakan.jansson@agniuppsala.se

Kristina Nyström

E-post: kristina.nystrom@agniuppsala.se