Årsmöte

Välkomna till Örjansgården Agnis årsmöte 2024
Agni är en förening som vill främja ömsesidig förståelse och solidaritet mellan människor i olika delar av världen.
Agni drivs av en kärna av aktiva personer i och omkring Uppsala men har ett tusental stödjare runt om i landet.
Välkomna till årsmötet torsdagen den 25 april
Dagordning skickas ut vid anmälan.

Plats:
Nyby Visions lokaler, ingång Odensgatan 8.
Digitalt via Skype, efter anmälan skickas länk till mötet.
Tid: kl 18:00
Meddela Ernst Nilsson eller Kristina Nyström om ni kommer, o.s.a. 17/
4
Ernst Nilsson
Tel: 0701-016718
E-post:
ernst.nilsson@agniuppsala.se
Kristina Nyström
E-post:
kristina.nystrom@agniuppsala.se
Vi har två nya personer vilka nomineras till styrelsen för Örjansgården Agni.

Camilla Edin

Camilla har under många år arbetat som affärs- och verksamhetskonsult, framför allt med inriktning på ekonomiprocesser. Efter att ha arbetat på PWC som konsult skapade hon tillsammans med andra Adandogruppen och var verksam där under många år. De senaste åren har flera av uppdragen rört Svenska kyrkan. Bland annat har Camilla varit central i uppbyggnaden av processer och rutiner för den gemensamma ekonomihanteringen som Svenska kyrkans samtliga stift erbjuder sina pastorat.

Hon är sedan en tid pensionär och bor i Enköping. Camilla är specialiserad inom fastighetsbranschen där hon också har praktisk erfarenhet.

Camilla har en osedvanligt god förmåga att lyssna, lära, hitta lösningar och det blir lätt god stämning kring henne. Hon vill bidra med sin kompetens i styrelsen om hon skulle få förtroendet.

Göran Ternbo

Göran har under många år arbetat med mänskliga rättigheter och framför allt varit expert i samefrågor för regeringen på de departement som över tid har hanterat ursprungsbefolkningsfrågorna. Det har växlat mellan jordbruksdepartementet och andra departement, senast kulturdepartementet.

Han är jurist och han har bevakat även internationell rätt rörande mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningar.

Göran arbetade på 80 och 90-talet för Svenska kyrkan på nationell nivå med mänskliga rättigheter och samefrågor och har därifrån god kunskap om biståndsarbete. Han har med sin familj varit engagerad i Svenska kyrkan i Sollentuna och han är politiskt aktiv i Liberalerna på kommunnivå.