Historia

Kort om Agnis historia

Agni har en fantastisk historia. Ända sedan 1920-talet har föreningen på det mest konkreta sätt arbetat för folkbildning, samförstånd mellan folk och praktiskt hjälparbete. På 30-talet startade verksamheten med internationella sommarkurser, dit folk från världens alla hörn sökte sig. Agni var en pionjär i att skapa internationell förståelse. När man nu i efterhand ser tillbaka slås man av att verksamheten då visade exempel på en internationell öppenhet som vi i vår globaliserade tidsålder har svårt att mäta oss med.

Med åren har föreningens verksamhet förändrats. Arbetet med att skicka gåvor, kläder och skor till fattiga områden i Europa övergick under 80-talet till att stödja länder i framförallt Latinamerika. Tack vare att föreningen vid denna tid samarbetade med SIDA kunde åtskilliga miljoner förmedlas på detta sätt. De internationella sommarkurserna ersattes av föreläsningar och seminarier. Verksamheten med att hjälpa flyktingar har bestått, med alltifrån hjälp med svenskundervisning till anordnandet av kvinnorgrupper och hjälp med asylärenden.

Läs mer

Här kan du läsa vår ordförande Bo Nylunds berättelse om föreningen historia.

Under alla år sedan start har föreningen givit ut en liten tidning vid namn Agni. Denna pamflett är ett fantastiskt tidsdokument. Läs gärna gamla nummer av tidningen.