Kontakt

Föreningen har sitt säte i Uppsala.

Föreningens ordförande och ansvarig utgivare

för tidningen är Ernst Nilsson.

Tel: 0701-016718

Du kan också kontakta redaktör Kristina Nyström.

E-post: kristina.nystrom@agniuppsala.se