Kontakt

Föreningen har sitt säte i Uppsala.

Föreningens ordförande och ansvarig utgivare

för tidningen är Håkan Jansson.

Tel: 0702-66 99 31
E-post: hakan.jansson@agniuppsala.se

Du kan också kontakta redaktör Kristina Nyström.

E-post: kristina.nystrom@agniuppsala.se