Tidningen

I vår tidning kan du läsa mer om våra projekt, betraktelser och artiklar.

För tillfället finns de flest nummer som kommit ut sedan 2007 tillgängliga elektroniskt. Det finns även ett urval av artiklar från äldre tidningar.
Fler äldre artiklar kommer att läggas upp här.

Tidningar 2007 – 2014

2007
2007 nr 02_03
2007 nr 04

2008
2008 nr 01_02
2008 nr 03

2009
2009 nr 01
2009 nr 02
2009 nr 03

2010
2010 nr 01
2010 nr 02

2011
2011 nr 01
2011 nr 02

2012
2012 nr 01
2012 nr 02

2013
2013 nr 01
2013 nr 02

2014
2014 nr 01
2014 nr 02
2014 nr 03

Enskilda artiklar av Bo Nylund ur äldre tidningar

1981 nr 2: Kärlekens bilder
1991 nr 4: Julhälsning till Agnis vänner
1997 nr 1: Tilllbaka till jorden
1997 nr 1: Ur verksamhetsberättelsen för 1996
Agni-1997-04-s1_2-stjarnan-och-barnet
Agni-1999-01-s1_2-ett-sanningens-ogonblick
Agni-2001-02-jordens-sang-i-vart-inre
Agni-2001-03-nar-mardrommen-blir-verklig
Agni-2002-03-s1_2-minnen-och-reflektioner
Agni-2003-01-s1f-religion-tankar-i-en-historisk-kristid
Agni-2003-02_03-s1f-ett-hundrameterslopp-som-kom-av-sig
Agni-2007-01-s3-riva-murar-och-bygga-broar
Agni-2009-01-s4_5-vart-ansvar-for-noosfaren
Agni-2009 nr3 s1-3-ver-ulden
Agni-2010-01-s1-2-framtidshorisonter
Agni-2010 nr2 s2 Etnisk rensning