Historia

Agnis grundande

Föreningen uppstod som en studentförening i Berlin på 1920-talet. I en studentmiljö dominerad av manlighetsideal, hembygdsromantik och nationalism skapade Michael Hoffman en förening för kulturers och religioners möte, en internationell och universalistisk grundsyn och inte minst fred på jorden. Många av dåtidens stora kulturpersonligheter, Thomas Mann, Albert Einstein med flera, stödde den genom att föreläsa vid föreningens möten. Efter nazisternas maktövertagande 1933 blev det omöjligt att fortsätta arbetet. Tidningen Agni togs i beslag. Michael Hoffmans hustru Karin Ruuths Hoffman, som vuxit upp i Schlesien, hade svenskt pass, eftersom hennes far var svensk och ägde en industri i denna del av Tyskland och oftast vistades där. Hon och de barn som hunnit födas flyttade nu till Sverige. Michael följde efter men hade under flera år svårigheter med att få rätt att bo i Sverige. Det dröjde flera år innan han kunde bo i lugn här.

Folkhögskola

Han använde emellertid sin tid väl och lyckades med det osannolika att grunda en liten folkhögskola nära Stockholm. Dit välkomnades unga personer från många länder. Utbildningen handlade ideologiskt om samma värden som kännetecknat studentföreningen i Berlin. (Selma Lagerlöf skrev in sig som stödjande medlem, prins Wilhelm, Pär Lagerkvist och en hel hop kändisar stödde skolan i ett gemensamt upprop i pressen.) Men skolan, inrymd i en nedsliten flygel till en gammal herrgård hade usel ekonomi. Familjen Hoffman levde på ”saft och skorpor”. Men man genomförde några terminer. Ungdomar utan mer än sexårig folkskola tog sig ut till denna folkhögskola på söndagar och tycks ha gillat detta sätt att utveckla sin intellektualitet.

Kriget kommer

Så kom kriget. De utländska kursdeltagarna for hem. Några hade inget land att komma tillbaka till eftersom det hade ockuperats av tyskarna eller därför att det var omöjligt med transport till Afrika. För svenskarna gällde beredskapstjänst i försvaret. Michael Hoffman överlevde med de sina genom att få en anställning i organisationen Individuell Människohjälp, och genom sin oerhört kompetenta hustru Karin.

Internationella sommarläger

Efter kriget begav sig Michael Hoffman ut på föreläsnings- och tiggarstråk och lyckads skrapa ihop pengar till en Örjansgård i Rönninge. Den invigdes 1952. På denna gård anordnades internationella ungdomsläger, ett slags ashrams av Gandhis modell där man skulle både arbeta med sina händer och ha bildande samtal varje dag. Unga människor från hela världen kom dit. Som en del av verksamheten hade man klädesinsamlingar och skickade hjälp till av kriget hårt drabbade länder i Europa. Sommarkurserna fortgick med betydande framgång till 1972, då Michael avled. Mikael Hoffmans begravning förrättades av en ortodox präst.
I Salems kyrka.

Vi den tidpunkten hade han sedan länge varit skild från sin hustru Karin. Han gifte om sig med Dagny Landkvist som under många år varit ett slags verkställande sekreterare åt den något opraktiske rektor Michael Hoffman. Dagny drev vidare insamlingsverksamheten och fortsatte också att ge ut tidningen Agni.

Sedemera uppstod ett nytt center för föreningen i Uppsala. (mer information om detta kommer senare

Karin Ruuths Hoffman, Mihaels första hustru, hörde till grundarna av den antroposofiska anläggningen i Järna. Hon dog i slutet av 80-talet. Författarinnan Sara Lidman höll tal vid Karins begravning.

Det hela är en ganska sällsam historia.